Vårdguidens information

Vårdguiden om smittor och sjukdom
Denna text kommer från Vårdguiden (http://www.1177.se/Stockholm/)

Smittor på förskolor
Att barn på förskola oftare blir sjuka än när de endast vistas i hemmiljön är inte konstigt. Dels träffar de barn som bär på olika smittor, dels är de mer mottagliga eftersom immunförsvaret ännu inte byggts upp.
På hösten sprids diverse sjukdomar och smittor mycket lätt. Barnen på förskolan leker tätt tillsammans och är inte ute lika mycket som under den ljusare delen av året. Du som förälder kan göra en hel del för att förebygga smittspridning, men självklart är det ingen garanti för att ditt barn inte ska bli sjukt.
Tänk på att:Barnet har med sig kläder som klarar längre utomhusvistelse. När de är ute håller sig barnen lättare friska och smittar mindre.
Inte vara för snabb med att låta barnet komma tillbaka till förskolan efter förkylning och feber.
Även om barnet verkar piggt hemma kan det bli tröttare fortare på förskolan där tempot är ett annat. Barnet kan då lättare få ett nytt virus.
Barnet ska tvätta sig före maten och när det varit på toaletten. Det är också viktigt att personalen använder tvättsprit och att de byter underlägg på skötbordet vid blöjbyten.
Vid maginfluensa är det särskilt viktigt att kräkningarna och de vattniga diarréerna upphört. Barnet kan ha lite lös avföring en period efter maginfluensan, med det hör inte till virusinfektionen utan till retningen av slemhinnan. Går barnet tillbaka till förskolan för tidigt finns det risk för att sjukdomen går runt och att barnen blir sjuka flera gånger. Ett barn som haft maginfluensa bör vänta minst 48 timmar innan det går tillbaka till förskolan.

Sju smittor som är vanliga på förskola:

Förkylning
Förkylning är den vanligaste orsaken till att barn är sjuka. Det finns ett flertal virus som orsakar förkylning. Smittar vid direktkontakt och genom luften. Att kyla orsakar förkylning är en myt. När det är kallt ute går vi inomhus och smittar varandra i dåligt vädrade lokaler.
Så minskar du smittspridning:Förkylning är svår att undvika eftersom den smittar någon dag innan den bryter ut. Att vara utomhus minskar risken. Barnet bör vara hemma så länge det har feber. Det ska inte gå till förskolan om det inte orkar med dagens aktiviteter.

Maginfluensa
Smittsam virussjukdom där barnet kan kräkas, få diarré och ha ont i magen. Maginfluensa smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat. Det är viktigt att ge barn tillräckligt med vätska eftersom de snabbt kan bli uttorkade. Mata gärna med sked ofta så blir det lättare för barnet att behålla vätskan. Ger du vätskeersättning behöver du inte låta det vara mer än hälften av vanligt vätskeintag, annars finns det risk för rubbning i saltbalansen.
Så minskar du smittspridning:Var noga med att tvätta händerna efter toalettbesök. Tvätta händer och skötbord med tvättsprit vid blöjbyte.

Huvudlöss
Beror inte på dålig hygien. Lössen överförs från ett barn till ett annat via kontakt huvud mot huvud. Äggen är svåra att se. De behöver ett par veckor för att kläckas.
Så minskar du smittspridning:På apoteket kan du köpa en luskam. Använd lusmedel som också finns att köpa på apotek. Tänk på att bara den som har huvudlöss ska behandlas. Använd inte lusmedel i förebyggande syfte. Undersök övriga familjen om någon fått löss. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det inte hittas några ägg eller löss.

Höstblåsor
Virusinfektion som kan ge blåsor i munnen och ibland även på händer och fötter. Epidemier inträffar med några års mellanrum och smittorisken är då stor. Barnet kan få svårt att äta om det har blåsor i munnen.
Så minskar du smittspridning:Symtomen märks först en tid efter att smittan spridits. Var noga med hygienen, tvätta händerna regelbundet och undvik i möjligaste mån närkontakt med den smittade. Låt barnet vara hemma från förskolan om det har feber och/eller är hängigt.

Springmask
Små runda maskar som ger klåda i ändtarmen och ibland också i slidmynningen hos flickor. Är inte farligt. Barnet smittas genom att svälja ägg vilka kan överleva i damm och textilier i ett par veckor. Det är lätt att barnet får infektionen på nytt när det kliar sig och sedan stoppar fingrarna i munnen.
Så minskar du smittspridning:Var noga med att tvätta händerna. Se till att barnets naglar är korta. Duscha barnet varje dag. Tvätta stjärten noga med vatten men undvik tvål. Byt kläder och lakan ofta. Det finns medicin att köpa receptfritt på apoteket. Det är bra om barnet får en första dos medicin innan det går till förskolan. Barnet kan vara på där om personalen känner till smittan.

Streptokocker
Smittar lätt genom direktkontakt och via leksaker med bakterier. Det är vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden. Allvarliga komplikationer kan uppstå men det är ovanligt. Streptokocker orsakar halsfluss och scharlakansfeber.
Så minskar du smittspridning:Barnet bör ha inlett sin antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det går tillbaka till förskolan igen, om allmäntillståndet tillåter. Låt barnet var ute mycket, undvik storsamlingar och tvätta leksaker som barnet stoppar i munnen.

Svinkoppor (impetigo)
Barnet kan få såriga. gula utslag runt näsa och mun. Svinkoppor orsakas av gula stafylokocker och streptokocker. Sprids vid direktkontakt, leksaker och handdukar.
Så minskar du smittspridning:Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet går till förskolan. Att barnet tvättar händerna noga.