Välkommen till Baltazar Södermalm

Besök oss

Boka tid för kommande visningar på rektor@baltazarsoder.se • Måndag 11 september kl 9.30 • Måndag 9 oktober kl 9.30 • Måndag 6 november kl 9.30 • Måndag 11 december kl 9.30

Facebook

Baltazar Södermalm finns också på Facebook och Instagram. Där kan du läsa mer om vad som händer på förskolan och där lägger vi också ut bilder.

Sök plats

Just nu har vi fullt på förskolan. Men om du klickar på rubriken så kommer du till Stockholms stads webbplats där du kan ställa dig i kön.

”Vi lägger stor vikt på vår utomhuspedagogik, vilket innebär att vi leker och undervisar mycket utomhus.”