Om Baltazar Södermalm

Baltazar Förskolor Södermalm ligger på Fatburskvarngata 38 på Södermalm i stora, ljusa och trevliga lokaler med egen gård. Vi arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilia-filosofin och har en egen kreativ ateljé där barnen främja det lustfyllda skapandet.
Vår förskola har goda kommunikationer då Södra Station ligger runt hörnet samt röd och grön tunnelbanelinje ligger endast några minuters promenad här ifrån.
Hos oss på Baltazar Södermalm lyfter vi mångspråkighet. En av våra avdelningar är tvåspråkig där man pratar italienska och svenska och som följer den svenska läroplanen Lpfö 18.

Inriktning och profil

Vår förskola inspireras av Reggio Emilia filosofien som bygger på tron på varje människas möjligheter, det kompetenta barnet och där vi ger barnen olika verktyg för att undersöka, utforska och uttrycka sig genom de hundra språken så som drama, sång, dans, skapande, lek och konstruktion.                    
Vi lägger stor vikt på vår utomhuspedagogik, vilket innebär att vi leker och undervisar mycket utomhus. Alla grupper är ute varje dag och vi rör oss i park, skog, stad och kulturella miljöer. Samt har 1 heldagsutflykt för våra 4-5 åringarna varje vecka.

På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra undervisningen och pedagogerna arbetar för att nå de uppsatta målen i läroplanen Lpfö-18. 
I vår ateljé arbetar vår ateljerista med att främja det lustfyllda skapandet genom lek och kreativitet samt underlätta för att uppmuntra till individens eget upptäckande, utforskande, experimenterande och forskande. 

Innemiljö

Vår inomhusmiljö är Reggio Emilia-inspirerad och materialet är anpassat efter barnens intresse och förmåga. Pedagogernas professionella arbetssätt ger barnen en utforskande och stimulerande miljö. Vår miljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation.

Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda och bekräftade samt veta att de är viktiga för gruppen. Vi sätter fokus på barns lek och utforskande och vi vill att barnens lek och intressen ska styra undervisningens innehåll. Vi eftersträvar att alla barn ska få ta aktiv del av olika kulturella upplevelser under sin förskoletid och vi använder det stora utbudet av bibliotek och teatrar i vår omgivning.

Samverkan med vårdnadshavarna

Genom ett nära samarbete med vårdnadshavarna ges delaktighet och inflytande. Tillsammans skapar vi en förskola för våra barn med hög kvalité och härlig gemenskap. Som vårdnadshavare har du full insyn i verksamheten genom vår smidiga förskoleapp Tyra och kommunicerar enkelt med oss både digitalt och genom vårt dagliga möte.

Kost och måltider

Vi har ett eget mottagningskök där vårt köksbiträde tar emot maten från vår cateringfirma samt förbereder ett näringsrikt mellanmål. Vår lunch levereras av Greating catering och du kan läsa om dem här: https://greating.se

  • Inspireras utav Reggio Emilia filosofien
  • Skapande verkstad med konstnärlig ateljerista
  • Stabila och trygga arbetslag med barnskötare och förskollärare 
  • Egen gård samt närhet till skog, parklekar och stadens kulturella miljöer