Baltazar Södermalm ligger vid Timmermansparken, Fatburs Kvarnsgata 38. 

Vi erbjuder plats för 55 barn i tre åldersuppdelade grupper med en grupp 1-3 år, en grupp 3-4 år och en grupp 4-6 år. På Baltazar arbetar barnskötare, förskollärare, köksbiträde, lokalvårdare och rektor. Vi är ett engagerat team som använder vår samlande kompetens för att på bästa sätt ta hand om och erbjuda alla barn en trygg, rolig och utmanande dag på vår förskola. 

Vi sätter fokus på hälsa och välbefinnande samt barns lek och utforskande.  Arbetar för att barnens egna intressen, frågor och funderingar ska få ta stor plats i vår verksamhet. Alla barn ska varje dag känna sig sedda och bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen.

Förskolan använder sig av cateringen Matomsorg. All mat tillagas från grunden och utan onödiga tillsatser samt att de försöker att i största mån använda ekologiska, närodlade och kravmärkta varor. Varje vecka serveras fisk, kött och vegetariska rätter. Alla rätter serveras med en god sallad eller grönsaker. 
Måltiden ska vara en rofylld och fin stund på dagen där vi kan njuta av god mat och samvaro. 

Vi tycker det är viktigt att vara ute mycket och rörelse samt hälsa är en del av vår profil och varje dag börjar med lämning på vår gård. 

En dag i veckan har vi utflyktsdag då de äldre barnen tar med sig egen lunch och besöker olika parker, friluftsområden, H4-gårdar samt besöker olika museér utifrån vårt tema och barnens intressen. 
De yngre barnen tar med sig egen frukt och går på promenad i närområdet.

Vi har en stor verkstad där alla barn kan måla, jobba med lera, konstruera och mycket, mycket mer en dag i veckan kommer vår ateljerista in och skapar med barnen. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt där barn och personal tillsammans utforskar olika områden genom t.ex dans, skapande, lek, upplevelser, utforskande och undersökande och vi skapar film, ljud och bild genom att använda oss av digitala verktyg samt medier.

Vår ljusa och trevliga lokal är inrymd i ett hyreshus med en egen gård. På gården erbjuder vi varje dag olika aktiviteter, så som skapande, plantering, sandlek, insektsjakt, konstruktion, bokläsning mm. Vi följer årstidsväxlingarna och utforskar och experimenterar med det naturen har att erbjuda. 

Vår miljö inne på förskolan är uppbyggd i olika hörnor utifrån barnens intresse, samt läroplansmålen och lockar och utmanar till kommunikation, skapande, samspel samt lek, utforskande och undersökande. 

Dagens innehåll tillsammans med vår miljö ska stimulera till aktiviteter som ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sitt matematiska tänkande, sin skapande förmåga och ge erfarenheter av naturvetenskap och teknik. 

Miljön är anpassad efter barngruppens ålder och ska vara inbjudande och säker.

Besök vår förskola

Baltazar Södermalm har kontinuerligt visningar av verksamheten. Det underlättar för er att kunna fatta ert beslut den dag ni erbjuds plats om ni redan varit på en av våra visningar och fått information och sett lokalen.
Blir ni erbjuden en plats, men ännu ej hunnit besöka oss, hör ni av er till oss så bokar vi in ett besök så att ni kan få mer information om och se verksamheten innan ni fattar ert beslut. Dessa besök kan ibland vara något kortare så försök att besöka oss i god tid.

Vår målsättning 

  • Att varje familj får en god introduktion till förskolan. 
  • Att vårdnadshavarna känner trygghet och tilltro till förskolans verksamhet, personal och ledning. 
  • Ett respektfullt och givande samarbete mellan förskola och hem. 
  • Alla familjer ska ges inblick i verksamheten genom dagliga samtal och skriftlig information. 
  • Vårdnadshavarnas åsikter ska värdesättas och de ska ges möjlighet att utvärdera verksamheten.

Arbetssätt

  • Vi genomför en trygg föräldraaktiv inskolning. 
  • Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och god information om verksamheten. Varje avdelning skriver blogg, månadsbrev och erbjuder möten för vårdnadshavare 1–2 gång per år.
  • Vi tar hjälp av er vårdnadshavare, som känner ert barn bäst och har återkommande samtal kring barnets lek och lärande på förskolan och vilka behov barnet och familjen har. 
  • Vi dokumenterar vår verksamhet för att ge Vårdnadshavarna inblick i ert barns vardag. 
  • Vi bjuder även till gemensamma föreläsningar, samkväms som fika, sommaravslutning och firande av traditioner.