En dag på förskolan

 Vi följer Stockholm stads riktlinjer vad gäller öppettider, 6.30–18.30. Inom ramarna för det är det föräldrarnas behov som styr.

6.45 Förskolan öppnar, frukost serveras för de barn som har behov.
8.00 Pedagogerna tar emot barnen på vår innegård.
9.00 Vi äter frukt tillsammans.
9.15 Barn och pedagoger går iväg till parklek/skogen för att utforska vårt närområde alternativt är vi kvar på gården beroende på väder och vind. Våra äldsta barn går iväg på heldagsutflykt 1 dag i veckan.  Vi tar med lunch och mellanmål från förskolan och beräknas vara tillbaks senast klockan 15.00.
Från 10.40 Samling med inslag av sång, rim & ramsor.
Från 11.00/11.45 Lunch serveras.
Från 11.45 Sovstund för de yngre barnen.
Från 12.10 Högläsning för de äldre barnen.
Lek/skapande/temaarbete
Från 14.00 Mellanmål serveras.
Lek/skapande/temaarbete/utevistelse.
16.30 De barn som är kvar har en gemensam fruktstund tillsammans.
17.15 Förskolan stänger.